Eurostroy RN Промишлено, гражданско, инфраструктурно строителство и изпълнение на строителен надзор от 2006г. Научете Повече Контакти Eurostroy RN
Нашите Услуги

С какво можем
да бъдем полезни

EXPLORE THE FEATURES

Цялостно изпълнение

и въвеждане в експлоатация на жилищни и обществено-обслужващи сгради

EXPLORE THE FEATURES

Строителство на инфраструктурни обекти

Водопроводни, канализационни и електрически мрежи и съоръжения, детски площадки и облагородяване на градски райони

Услуги

EXPLORE THE FEATURES

Реконструкции и ремонтни работи

на жилищни и обществено-обслужващи сгради и съоръжения

EXPLORE THE FEATURES

Изпълнение на

Строителен надзор, обследване за енергийна ефективност, проектиране и авторски надзор

EXPLORE THE FEATURES

Вътрешен дизайн

на жилищни и обществено-обслужващи обекти

Проекти

Проекти

Контакти

Посетете страницата ни за контакти, за повече информация относно това, как може да се свържете с нас.

Контакт